Robomedialinja

Robomedialinja

Robomedialinjalla voi suuntautua joko tietotekniikkaan ja robotiikkaan tai viestintään.Sillä voi keskittyä robotiikan ja mediatekniikan erikoiskursseihin. Ne antavat hyvät valmiudet alojen jatko-opintoihin. Robomedialinjalle otetaan 15 opiskelijaa.

 

Robomedialinjan kurssit

Valintaperusteet

Robomedialinjalle valitaan enintään 15 opiskelijaa, ja valinnassa painotetaan perusasteen päättötodistuksen käsityön ja kuvataiteen arvosanoja. Linjalle haetaan yhteishaussa 19.2.-12.3.2019 (Opintopolku.fi). Linjalle ei järjestetä pääsykoetta. Lukuaineiden alin keskiarvoraja on 7,0.

 

 

Viestintälinja lv 18-19

Erkko-lukion viestintälinja on koulun oman painopistealueen mukainen lukio-opintojen suuntautumisvaihtoehto. Viestintälinjalle valitut opiskelijat opiskelevat normaalit lukio-opinnot ja keskittyvät niiden ohella viestintäopintoihin.

Viestintälinjalaiset opiskelevat viisi pakollista mediakurssia , joiden lisäksi opiskelija voi painottaa viestintäopintojaan valinnaisilla
kursseilla haluamaansa suuntaan. Kaikki linjalaiset tekevät mediadiplomin. Viestintäkursseja voivat valita muutkin kuin linjalle
hakeutuvat opiskelijat, mutta linjalaiset sijoitetaan aina ennen muita viestintäkurssien ryhmiin.

Viestintälinjallakin opiskelija opiskelee vähintään 75 lukiokurssia. Opiskelijan on suoritettava valtakunnallisista kursseista vähintään 47-51 pakollista ja vähintään 10 syventävää kurssia. Opiskelija ei siis voi jättää pois tai korvata viestintäopinnoilla lukion pakollisia tai syventäviä kursseja.

Linjalaisilla on toisena opiskeluvuonna viikon mittainen harjoittelujakso mediatalossa, joka vastaa omaa kiinnostusta. Paikkoja
ovat olleet esim. Radio Helsinki, Yleisradio, Helsingin Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat ja mainostoimistot.

Diplomit

Median lukiodiplomilla voi osoittaa osaamistaan videon, verkkoviestinnän, printtimedian tai valokuvauksen keinoin. Diplomityöstä on usein hyötyä alan jatko-opintoihin pyrittäessä.

Pakolliset kurssit

Median maailma (VIV01): Peruskurssi, jolla tutustutaan median eri osa-alueisiin ja vieraillaan mediataloissa.
Uutistoimitus (VIV02): Kurssilla toimitetaan koulun lehteä ja tutustutaan uutistoimittajan työhön. 
Videotyöpaja (VIV03): Kurssilla tuotetaan yksin tai pareittain oma lyhytelokuva. Käytännön töiden avulla harjoitellaan kameran ja editointiohjelman käyttöä. Elokuvat julkaistaan koulun YouTube-kanavalla. 
Valokuvatyöpaja (VIV04): Opitaan digitaalisen ja perinteisen valokuvauksen tärkeimmät perusteet, joilla pärjää harjoitteluissa sekä saa laadukasta jälkeä kotioloissakin. 
Median lukiodiplomi (VIV09): Viimeisenä vuonna tehtävä itsenäinen päättötyö. 

Valinnaiset kurssit

Elokuvaelämyksiä (VIV05)

Kuvankäsittely ja julkaisut (ATV03)

Radiotyöpaja (VIV07)

Työkurssi (VIV08)

Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄIS07)

Osallisena mediassa (KUS03)

Musiikki viestii ja vaikutta (MUS04)

Monitaiteellinen musiikkiprojekti (TAV01)

Taidetta kaikilla aisteilla (TAV02)

Ilmaisutaito (ITV01)