Tietoa meistä

Koulumme

Erkko-lukio on keskikokoinen lukio ja opiskelijaläheinen oppilaitos. 

Koulumme yhdeksäskymmenesviides lukuvuosi käynnistyi tänä syksynä. Lukuvuoden alku on sujunut rauhallisesti ja uudet opiskelijat ovat tutustuneet taloon ja heitä on perehdytetty monin tavoin lukio-opintoihin. Ylemmillä vuositasoilla työskentely on lähtenyt myös käyntiin täydellä teholla ja syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat abiturienttien osalta ensi viikolla.

Erkko-lukio on edelleen mukana Lukioiden valtakunnallisessa kehittämisverkostossa, johon valittiin 84 lukiota Suomesta. Verkosto on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio – Uskalla kokeilla – kehittämisohjelmaa. Kehittämisverkoston tavoitteena on erityisesti kehittää ja uudistaa lukioiden pedagogiikkaa, opiskeluympäristöjä ja toimintakulttuuria.  Lukuvuoden 2018–2019 muut painopistealueet ovat arvioinnin kehittäminen ja Orimattilan sivistys-ja hyvinvointivaliokunnan asettamana hyvinvoinnin kehittäminen. Näissä ja muissa asioissa toivomme huoltajilta aktiivista vuorovaikutusta ja kannanottoja, jotta saamme kehitettyä koulun toimintaa yhdessä entistä vahvemmaksi. Lukuvuoden 2018-2019 toimintasuunnitelma on luettavissa koulun kotisivuilla www.erkkolukio.fi kohdassa Tietoa meistä -> Tietoa koulustamme.

Kaikki opiskelijat opiskelevat uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisesti. Uutuutena opetussuunnitelmassa on muun muassa teemaopinnot ja taiteiden väliset opinnot. Lukion opetussuunnitelma on luettavissa koulun kotisivuilla.

Ylioppilastutkinto siirtyy kokonaan sähköiseksi lukuvuoden 2018-2019 aikana, kun keväällä 2019 matematiikan koe viimeisenä digitalisoituu. Tietoa sähköisestä ylioppilastutkinnosta saa ylioppilastutkintolautakunnan www-sivuilta (https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/). Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää koulun tietoverkkoa ja entistä enemmän omia tietokoneita ja tabletteja tarvitaan lukio-opinnoissa.

Toivomme, että käytätte aktiivisesti koulun kotisivuilta löytyvää Wilma – ohjelmaa kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon sekä poissaolojen selvittämiseen. Peruskoulussa käytössä olleet tunnukset ovat edelleen voimassa. Ongelmatapauksissa voi ottaa yhteyttä koulun kansliaan.

Koulun kotisivuilta löydätte aina viimeisimmät tiedot koulun toiminnasta. Sieltä löytyvät mm. opinto-opas ja tietoa arvioinnista sekä opiskelun tukitoimista. Kalenterissa näkyvät koulun tärkeimmät tapahtumat (mm. ylioppilaskirjoitusten aikataulut), ajankohtaiset tiedotukset ja jaksojen työskentelyn rytmitys. Myös koulun Facebook-sivuilta (www.facebook.com/erkkolukio) ja Instagram-sivuilta (www.instagram.com/erkkolukio) voitte seurata mitä koulussa tapahtuu.

Toivomme, että huoltajat ovat kiinnostuneita nuoren koulunkäynnistä ja tukevat häntä koulutyössä. Jos ilmenee kysyttävää tai epäselvyyttä opintoihin liittyvissä asioissa, kääntykää nuorenne ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan tai rehtorin puoleen. Järjestämme kullekin vuositasolle vanhempainillat, joissa voimme keskustella opiskeluun liittyvistä asioista. Ohessa vanhempainiltojen aikataulu (tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kutsun yhteydessä):

 

I vuositaso                       16.10.2018   

II ja III vuositaso              11.12.2018   

 

Lukion opetus- ja kasvatustavoitteita kodit tukevat mm. ajoittamalla lomamatkat koulun loma-aikoihin, koska muuten ne haittaavat kohtuuttomasti opintoja.

Kunkin jakson päätyttyä opiskelija saa arvioinnin. Se näkyy ainoastaan Wilmassa, erillistä paperitodistusta ei enää jaeta. Sen saa pyydettäessä koulun kansliasta.

Toivotan kaikki huoltajat tervetulleiksi koulun yhteisiin tilaisuuksiin ja juhliin!

 

Saija Loponen, rehtori