Tietoa meistä

Koulumme

Erkko-lukio on keskikokoinen lukio ja opiskelijaläheinen oppilaitos. 

Koulumme yhdeksäskymmenesneljäs lukuvuosi käynnistyi tänä syksynä. Lukuvuoden alku on sujunut rauhallisesti ja uudet opiskelijat ovat tutustuneet taloon ja heitä on perehdytetty monin tavoin lukio-opintoihin. Ylemmillä vuositasoilla työskentely on lähtenyt myös käyntiin täydellä teholla ja syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat abiturienttien osalta viikolla 37. 

Lukion aloitti tänä syksynä 46 opiskelijaa. Kokonaisopiskelijamäärä lukuvuoden alussa on 145 opiskelijaa. Isma Lampinen on lukuvuoden 2017-2018 ajan vaihto-opiskelijana Yhdysvalloissa ja Vilma Laukkanen 4. jakson alkuun saakka Australiassa. Lukio saa puolestaan Pattamawadee Noknoin Thaimaasta vaihto-opiskelijaksi koko lukuvuoden ajaksi.

Ensimmäisen ja toisen vuositason opiskelijat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti ja abiturientit opiskelevat lukio-opintonsa loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaisesti. Uutuutena opetussuunnitelmassa on muun muassa teemaopinnot ja taiteiden väliset opinnot. Uusi opetussuunnitelma on luettavissa koulun kotisivulla. 

Ylioppilastutkinto siirtyy vaiheittain sähköiseksi niin, että nyt syksyllä 2017 jo puolet kokeista kirjoitetaan sähköisesti. Tietoa sähköisestä ylioppilastutkinnosta saa Digabin kotisivuilta (http://digabi.fi) ja ylioppilastutkintolautakunnan www-sivuilta (https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/). Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää koulun tietoverkkoa ja entistä enemmän omia tietokoneita ja tabletteja tarvitaan lukio-opinnoissa. 

Erkko-lukio on mukana Lukioiden valtakunnallisessa kehittämisverkostossa, johon valittiin 84 lukiota Suomesta. Verkosto on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio - Uskalla kokeilla - kehittämisohjelmaa. Kehittämisverkoston tavoitteena on erityisesti kehittää ja uudistaa lukioiden pedagogiikkaa, opiskeluympäristöjä ja toimintakulttuuria. Lukuvuoden 2017-2018 toisena painopistealueena on Orimattilan sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan asettamana oppimisen arvioinnin kehittäminen. Näissä ja muissa asioissa toivomme huoltajilta aktiivista vuorovaikutusta ja kannanottoja, jotta saamme kehitettyä koulun toimintaa yhdessä entistä vahvemmaksi.

Toivomme, että huoltajat käyttävät aktiivisesti koulun kotisivuilta löytyvää Wilma - ohjelmaa kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon sekä poissaolojen selvittämiseen. Peruskoulussa käytössä olleet tunnukset ovat edelleen voimassa. Ongelmatapauksissa voi ottaa yhteyttä koulun kansliaan. 

Parhaimman kuvan koulun arkityöskentelystä saa lukuvuoden 2017-2018 kalenterista, joka löytyy kaikkien opiskelijoiden repusta. Kalenterissa näkyvät koulun tärkeimmät tapahtumat (mm. ylioppilaskirjoitusten aikataulut) ja jaksojen työskentelyn rytmitys. Jaksokalenterit näkyvät myös koulumme kotisivuilla ja kalenterit täydentyvät lukuvuoden mittaan ajankohtaisilla tiedotuksilla ja tapahtumailmoituksilla, joten kotisivuiltamme löytyy aina viimeisimmät tiedot koulun toiminnasta. Myös koulun facebook-sivuilta voi seurata, mitä koulussa tapahtuu.

Toivomme, että huoltajat ovat kiinnostuneita nuoren koulunkäynnistä ja tukevat häntä koulutyössä. Jos ilmenee kysyttävää tai epäselvyyttä opintoihin liittyvissä asioissa, kääntykää nuorenne ryhmänohjaajan, opintojenohjaajan tai rehtorin puoleen. Järjestämme kullekin vuositasolle vanhempainillat, joissa voimme keskustella opiskeluun liittyvistä asioista. Ohessa vanhempainiltojen aikataulu (tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kutsun yhteydessä):

I vuositaso 17.10.2017
II vuositaso 18.4.2018
III vuositaso 12.12.2017

Lukion opetus- ja kasvatustavoitteita kodit tukevat mm. ajoittamalla lomamatkat koulun loma-aikoihin, koska muuten ne haittaavat kohtuuttomasti opintoja. 
Kunkin jakson päätyttyä opiskelija saa arvioinnin. Se näkyy ainoastaan Wilmassa, erillistä paperitodistusta ei enää jaeta. Sen saa pyydettäessä koulun kansliasta. 

Toivotan kaikki huoltajat tervetulleiksi koulun yhteisiin tilaisuuksiin ja juhliin!

Oppimisen iloa ja menestyksellistä lukuvuotta opiskelijoille ja henkilökunnalle!

rehtori Saija Loponen