Opiskelun tukitoimet

Opiskelun tukitoimet

Tietoa opiskeluun liittyvistä tukitoimista

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjausta annetaan sekä yksityis- että ryhmäohjauksena. Yksityisohjausta antaa opinto-ohjaaja ilmoittaminaan aikoina. Opiskelijat voivat ottaa opinto-ohjaajaan yhteyttä opiskeluihin liittyvissä aisoissa oma-aloitteisesti. Opinto-ohjaaja tekee opiskelijoille kurssimuutoksia kalenterissa ilmoitettuina aikoina.

 

Ryhmänohjaus

Ryhmänohjaajat pitävät pääsääntöisesti keskiviikkoisin/torstaisin klo 11.25 – 11.45 ryhmänohjaustuokion. Ryhmänohjaustuokiot ovat joko ryhmäkohtaista, yksilö- tai pienryhmäohjausta. Ryhmänohjaajat ilmoittavat opiskelijoille lukuvuoden alussa ryhmänohjauksen aikataulut. Ryhmänohjaus on osa opinto-ohjauksen pakollista kurssia ja siihen osallistuminen on kaikille pakollista.

 

Opiskeluterveydenhuolto ja terveydenhoitajan vastaanotto

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on tukea terveyttäsi, hyvinvointiasi ja opiskelukykyäsi. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Jokainen on itse vastuussa omasta terveydestään ja terveyspalveluiden käytöstä. Terveydenhoitaja ohjaa terveyskysymyksissä, antaa apua sairastapauksissa ja tapaturmissa sekä ohjaa tarvittaessa eteenpäin.

Terveydenhoitaja kutsuu ensimmäisen vuoden naisopiskelijat terveystarkastukseen. Nuorille miehille terveystarkastus tehdään kutsuntatarkastuksessa toisena opiskeluvuotena. Voit myös itse varata ajan terveystarkastukseen tai jos haluat keskustella muista terveyteesi liittyvistä asioista. Tarpeen mukaan terveydenhoitaja ohjaa sinut edelleen lääkärille.

Terveydenhoitajan vastaanotto sijaitsee Erkko-lukion yhteydessä, Koulutie 17. Sisäänkäynti lukion aulan vierestä.

Vastaanotto ilman ajanvarausta ma - to 11–12.

 

Terveydenhoitaja Johanna Rötkö

puhelinaika ma - to 8.00 - 8.30

puh. 044- 729 7600

johanna.rotko@phhyky.fi

 

Suun terveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuoltoon oikeutetuilla opiskelijoilla on mahdollisuus suun terveystarkastukseen koko opiskelunsa ajan. Opiskelijan tulee itse varata aika halutessaan suun terveystarkastukseen. Suun terveystarkastuksen tekee suuhygienisti tai hammaslääkäri.  Alle 18-vuotiaille opiskelijoille tarkastus on maksuton. Yli 18-vuotiailta peritään normaalit asiakasmaksut, jotka perustuvat tehtyihin toimenpiteisiin.

HUOM! Yli 15-vuotiailta peruuttamattomasta vastaanottoajasta peritään 51,40€.

Ajan suuhygienistin suorittamaan suun terveystarkastukseen voi varata sähköisesti internet-palvelun kautta osoitteessa www.hyvis.fi →  Päijät-Häme → Sähköinen asiointi →  Aavan suun terveydenhuollon ajanvaraus.

Mahdollisuus sähköiseen ajanvaraukseen on kolmannen opiskeluvuoden kevääseen saakka. Palvelun käyttö vaatii henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Sähköinen asiointi koskee ainoastaan suuhygienistin suorittamia suun terveystarkastuksia. Muissa asioissa yhteydenotot puhelimitse.

Orimattilan seudun suun terveydenhuollon keskitetty ajanvaraus:

ma-to klo 8-15, pe 8-14 numerosta 03 819 4280

 

Koulukuraattori

Kuraattori tapaa opiskelijoita kouluilla käydessään, lisäksi aikoja on mahdollista varata kouluajan ulkopuolelle toimistolle Sivistyspalvelukeskukseeen, Pappilantie 2 :en. Perhetapaamiset sovitaan yleensä toimistolle. Yhteyttä voi ottaa itse, tai opinto-ohjaajan/terveydenhoitajan/ opettajan tai vanhemman kautta.

Koulukuraattorin kanssa voi keskustella luottamuksellisesti kotiin, kouluun, kavereihin, parisuhteeseen ja vapaa-aikaan liittyvistä kysymyksistä tai huolista. Kuraattori voi auttaa löytämään ratkaisuja myös äkillisissä murheissa, jaksamiseen liittyvissä asioissa tai ylipäätään elämän solmukohdissa.

 

Koulukuraattori Milja Kuutsa

puh. 044-781 3738

milja.kuutsa@orimattila.fi

 

Psykologi

Psykologi osallistuu lukion opiskelijahuoltoryhmän työskentelyyn. Opiskelija ohjataan psykologin vastaanotolle koulun opiskelijan tuki - ryhmän tai sen jäsenen tai opettajan lähettämänä. Opiskelija voi myös hakeutua psykologin vastaanotolle omasta tai huoltajan aloitteesta. Psykologin työnkuvaan kuuluu opillisten vaikeuksien arvioiminen ja psyykkisissä ongelmissa auttaminen. Tarvittaessa opiskelija ohjataan jatkotyöskentelyyn muun palvelun piiriin, esim. terveyskeskuspsykologille tai keskussairaalaan. Psykologin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Vastaanotto sijaitsee Sivistyspalvelukeskuksessa (Pappilantie 2, 2. krs).

 

Psykologi Liina Graverson

puh. 040 529 1301

liina.graverson@orimattila.fi

 

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuoltotyöllä tuetaan opiskelijoiden opiskelua, terveyttä ja hyvinvointia koulussa. Erkko-lukion opiskelijahuoltoryhmä vastaa koulun opiskelijahuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa lukuvuodessa, syyslukukauden alussa ja kevätlukukauden lopussa, sekä muulloin tarvittaessa. Siihen kuuluvat johtoryhmä, terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi.

 

Opiskelijan tuki - ryhmä vastaa koulussa yhteisöllisen opiskelijahuollon toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän jäsenet ovat rehtori tai apulaisrehtori, opinto-ohjaaja ja yksi ryhmänohjaaja jokaiselta vuositasolta. Ryhmä kokoontuu kerran jakson aikana ja muulloin tarvittaessa. Ryhmän kokouksiin voidaan tarvittaessa kutsua esim. opiskelija tai hänen huoltajansa sekä muita asiantuntijoita.  Tarvittaessa ryhmä ohjaa käsiteltävät asiat asiantuntijaryhmään.

 

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja opiskelijahuollon palveluiden järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai opiskelijahuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseneksi ja muiden yhteistyötahojen tai opiskelijoiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää opiskelijan tai huoltajan suostumusta.

 

Opinto- ja koulumatkatuki

Opinto- ja koulumatkatukiasioissa opiskelijoita neuvoo ja palvelee koulun kanslia. Opintotuki- ja koulumatkatukihakemuslomakkeita saat kansliasta tai Kelan paikallistoimistosta tai netistä. Koulumatkatukea voi hakea, kun yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 km suorinta ja kulkukelpoista reittiä mitattuna (ei välttämättä bussireitti tai autotie) ja kustannukset ylittävät 54 euroa/kk.

Opintorahaa saa, jos on muuten siihen oikeutettu, seuraavasta kuukaudesta lukien, jona täyttää 17 vuotta.

 

Opiskelijatodistukset

Opiskelija saa tarvittaessa opiskelijatodistuksen koulun kansliasta