Erkko-lukioon haku

Erkko-lukioon haku

Lukio pitää sinulle kaikki ovet avoinna. Reilusti yli puolet ikäluokasta jatkaa opintojaan toisen asteen koulutuksen jälkeen yliopistoissa ja korkeakouluissa. Näissä oppilaitoksissa opiskelu ja useissa ammateissa, joihin mainituista oppilaitoksista valmistutaan vaativat lukiotasoista yleissivistystä. Lukio-opinnot antavat myös hyvän mahdollisuuden menestyä kansainvälistyvässä maailmassa. Lukio on myös toisella asteella ainoa oppilaitos, joka tuottaa todellisen jatko-opintokelpoisuuden kaikkiin oppilaitoksiin, koska pelkkä ylioppilastutkinnon suorittaminen ei takaa opiskeluvalmiuksia korkea-asteen koulutuksessa vaan siihen vaaditaan lukio-oppimäärän suorittamista.

Miksi Erkko-lukioon?

Erkko-lukio on keskikokoinen lukio ja opiskelijaläheinen oppilaitos. Erkko-lukiossa opiskelija opiskelee täsmälleen samat valtakunnalliset lukiokurssit kuin kaikissa muissakin Suomen lukioissa. Opiskelijalla on mahdollisuus painottaa opintojaan valitsemalla koulukohtainen viestintälinja tai opiskelemalla normaalisti lukiolinjalla, jossa on myös laaja koulukohtainen valinnaisainetarjonta.

Erkko-lukio on sopivan kokoinen koulu, jossa opiskelija oppii tuntemaan niin opettajat kuin opiskelijatoverinsa. Kaikki opettajat ovat päteviä ja koulun tilat sekä opiskeluvälineet ovat ajanmukaiset. Koulu elää myös ajanhermolla. Erkko-lukiolla on kansainvälisiä hankkeita, olemme kehittäneet hankekoordinaattorina virtuaaliopiskelua koko Päijät-Hämeen alueella ja opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa arkipäivän asioihin aktiivisen opiskelijakuntatoiminnan kautta. Erkko-lukiossa on myös panostettu opiskelun ohjaukseen ja opiskelijahuoltoon, joista esimerkkinä opinto-ohjaaja, joka on koko ajan opiskelijoiden käytettävissä. 

Erkko-lukio on lähellä ja se tarkoittaa selvää säästöä opiskelijalle. Rahaa eikä aikaa kulu koulumatkoihin ja kallisarvoista aikaa säästyy sekä harrastuksiin että läksyjen tekoon, sillä lukiolaisen arki ei ole vain oppitunnit koulussa vaan tehtäviä pitää tehdä myös kotona.
Syksystä 2018 alkaen uusille opiskelijoille annetaan oppimateriaaleihin tai -välineisiin tukea 500 euroa/opiskelija.

 

Mitä lukion käynti vaatii?

Lukio opiskelu sopii nuorelle, joka on utelias, halukas oppimaan ja kehittämään omaa osaamistaan sekä valmis ottamaan vastuuta opinnoistaan. Tärkeää on myös kyky sitoutua pitkäjänteisiin teoria-opintoihin. Peruskoulusta vaaditaan hyvä tietopohja ja riittävät opiskelutaidot. Vanhempien kiinnostus opinnoista ja kannustus ovat myös tärkeitä opintojen onnistumisessa.

Hakeminen

Erkko-lukioon haetaan yhteishaussa www.opintopolku.fi 20.2.-13.3.2018

Mistä tietoa?

Tietoa koulusta saat Erkko-lukion kotisivuilta . Klikkaa yhteystiedot, jos haluat tietoa rehtorilta, opinto-ohjaajalta tai opettajilta. Klikkaa opinto-opas, jos haluat tietoa kursseista, tuntijaosta tai suoritusohjeista.

Voit kysyä Erkko-lukion opinto-oppaita myös peruskoulujen opinto-ohjaajilta.

Peruskoulujen yhdeksännet luokat käyvät tutustumassa lukio-opiskeluun lukuvuoden aikana ja lukion tutorit käyvät kertomassa opinnoista opiskelijan näkökulmasta.

Valintatietoa saa myös OPH:n sivuilta: koulutusoppaat

Lisätietoja rehtorilta ja opinto-ohjaajalta.

Valinta

Tiedot opiskelijaksi ottamisesta tulevat Erkko-lukion kotisivuille ja koulun oveen 14.6.2018. Valintakirje postitetaan jokaisen valitun opiskelijan kotiin 14.6.2018.

Opiskelijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta 14.-21.6.2018 käymällä henkilökohtaisesti koulussa, kirjallisesti tai sähköposti-ilmoituksella (erkko.lukio@orimattila.fi) rehtorille tai merkinnällä Oma Opintopolku-palvelussa. Opiskelijat, joilla on valinnat tekemättä, voivat tehdä aine- ja kurssivalintansa koululla. 

Jos opiskelija ei ota vastaan opiskelupaikkaa, hänen on ilmoitettava siitä rehtorille huoltajan allekirjoittamalla vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikan vastaanottaminen on ilmoitettava samoin viimeistään 28.6.2018.

Mahdollisesti vapaiksi jääneitä opiskelupaikkoja voi tiedustella Erkko-lukion rehtorilta 15.6.2018 jälkeen. Jos opiskelija on tullut valituksi johonkin toiseen oppilaitokseen, mutta haluaa vaihtaa Erkko-lukioon, niin hänen pitää ottaa yhteyttä suoraan rehtoriin.

Vapaiksi jääneitä lukiopaikkoja haetaan lisähaussa. Lisähaku on 15.6.-27.7.2018 välisenä aikana ja se tapahtuu saman yhteishakujärjestelmän (www.opintopolku.fi) kautta kuin kevään haku. 

Lisähaun valinta tehdään viimeistään 3.8.2018 ja opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 15.8.2018.

Lue lisää linjoistamme