Etusivu > Koulumme > Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit


Erkko-lukion lähimpiä yhteistyötahoja ovat Orimattilan yhteiskoulu, Jokivarren koulu ja Päijät-Hämeen lukiot.

Oppilaitosyhteistyön lisäksi Erkko-lukio on mukana Päijät-Hämeen alueellisessa toisen asteen koulutusyhteistyössä. Yhteistyöllä pyritään tiivistämään lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistoimintaa. Opiskelija voi suorittaa kesälukukaudella lukio-opintoja Lahdessa.

Erkko-lukio on mukana 22 etäopetuskurssin toteutuksessa lukuvuoden aikana (venäjä, ranska, saksa, filosofia ja elämänkatsomustieto). Opetusyhteistyötä tehdään Heinolan lukion, Vääksyn yhteiskoulun, Padasjoen lukion ja Sysmän lukion kanssa.

Erkko-lukion opiskelijat voivat Wellamo-opiston kursseilla täydentää lukio-opintojaan ja opiston kursseja voidaan lukea hyväksi heille. Opiskelija tarvitsee hyväksiluvusta aina rehtorin ennakkopäätöksen.

Opintojenohjauksessa tehdään perinteisesti yhteistyötä yläkoulujen kanssa. Yhteistyömuotoina ovat mm. lukiolaisten tutor-toiminta, yläkoululaisille suunnatut lukioesittelyt ja yläkoululaisten vanhemmille suunnatut vanhempainillat sekä opinto-ohjaajien tiivis yhteistyö.

Erkko-lukio on mukana lukioiden valtakunnallisessa kehittämisverkostossa yhdessä 84 muun lukion kanssa. Verkosto on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio - Uskalla kokeilla - kehittämisohjelmaa. Lehtori Tuula Räsänen toimii Erkko-lukiossa hankeen vastuuhenkilönä. Kehittämisverkoston tavoitteena on erityisesti kehittää ja uudistaa lukioiden pedagogiikkaa, opiskeluympäristöjä ja toimintakulttuuria. Verkostoon valitut koulutuksen järjestäjät ja lukiot kehittävät toimintaansa opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti paikallisista lähtökohdista ja tarpeista käsin. Toimintaa ja verkoston jatkoa arvioidaan vuonna 2018. Verkosto, erilaiset tapahtumat ja sähköinen alusta tukevat osaamisen jakamista verkoston sisällä ja muille tahoille.

Erkko-lukion liikunnan opetuksessa tehdään yhteistyötä Päijät-Hämeen urheiluseurojen ja Orimattilan liikuntatoimen sekä liikunta-alan yritysten kanssa. Luonnontieteiden opetuksessa tehdään yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa.

Viestintäopetuksessa yhteistyötä tehdään eri viestintäalojen toimijoiden kanssa. Toisen vuoden viestintälinjan opiskelijoilla on viikon mittainen työharjoittelu. Lukuvuoden aikana toteutetaan muita yhteistyöprojekteja paikallisten järjestöjen, yritysten ym. tahojen kanssa.

Erkko-lukion opinto-ohjauksen kehittämisen kohteena on työ- ja yrityselämän yhteyksien vahvistaminen. Tänä lukuvuonna panostetaan yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen.

Lukuvuonna 2017-2018 koulullamme järjestetään teemaviikko uuden opetussuunnitelman hengessä oppiainerajat ylittäen. Teemaviikolla hyödynnetään ilmiöpohjaisuutta ja opiskelijoilla on mahdollisuus saada kurssisuoritus viikosta. Viikon teemoja ovat mm. teknologia, ympäristö, yrittäjyys ja kulttuuri.

Lukuvuonna 2017-2018 aloitetaan Kansainvälinen liiketoiminta ja yrittäjyys - opinnot yhteistyössä Taloudellisen tiedotustoimiston kanssa. Ensimmäisenä lukuvuonna on mahdollisuus suorittaa kaksi kurssia ja paikallisena yhteistyökumppanina on LAMK.
Erkko-lukio
Koulutie 17, 16300 Orimattila
puh 044 781 3566
fax (03) 777 1406
erkko.lukio@orimattila.fi
etunimi.sukunimi@orimattila.fi

Hae sivuilta:

Sivukartta   |  Web design: Netornot