Etusivu > Koulumme > Koulumme

Koulumme


Koulumme yhdeksäskymmeneskolmas lukuvuosi käynnistyi tänä syksynä. Lukuvuoden alku on sujunut rauhallisesti ja uudet opiskelijat ovat tutustuneet taloon ja heitä on perehdytetty monin tavoin lukio-opintoihin. Ylemmillä vuositasoilla työskentely on lähtenyt myös käyntiin täydellä teholla ja syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat abiturienttien osalta viikolla 37.

Lukion aloitti tänä syksynä 41 opiskelijaa. Kokonaisopiskelijamäärä lukuvuoden alussa on 155 opiskelijaa. Juho Seilo on lukuvuoden 2016-2017 ajan vaihto-opiskelijana Pohjois-Amerikassa ja Kiia Mäkelä 4. jakson alkuun saakka Etelä-Koreassa. Lukio saa puolestaan Calista Bowenin USA:sta ja Lena Meyerin Saksasta vaihto-opiskelijaksi koko lukuvuoden ajaksi.

Ensimmäisen vuositason opiskelijat aloittivat lukio-opinnot uuden opetussuunnitelman mukaisesti, kakkoset ja kolmoset opiskelevat lukio-opintonsa loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaisesti. Uutuutena opetussuunnitelmassa on muun muassa teemaopinnot ja taiteiden väliset opinnot. Uusi opetussuunnitelma on luettavissa koulun kotisivulla www.erkkolukio.fi.

Ylioppilastutkinto siirtyy vaiheittain sähköiseksi niin, että nyt syksyllä 2016 kirjoitetaan sähköisesti saksan, maantieteen ja filosofian kokeet. Keväällä 2017 kirjoitetaan lisäksi psykologia, yhteiskuntaoppi ja ranska. Tietoa sähköisestä ylioppilastutkinnosta saa Digabin kotisivuilta (http://digabi.fi) ja ylioppilastutkintolautakunnan www-sivuilta (https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/). Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää koulun tietoverkkoa ja entistä enemmän omia tietokoneita ja tabletteja tarvitaan lukio-opinnoissa.

Erkko-lukio on mukana Lukioiden valtakunnallisessa kehittämisverkostossa, johon valittiin 84 lukiota Suomesta. Verkosto on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio - Uskalla kokeilla - kehittämisohjelmaa. Kehittämisverkoston tavoitteena on erityisesti kehittää ja uudistaa lukioiden pedagogiikkaa, opiskeluympäristöjä ja toimintakulttuuria. Lukuvuoden 2016-2017 toisena painopistealueena on Orimattilan sivistyslautakunnan asettamana yhteisöllisyyden vahvistaminen lisäämällä opiskelijoiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan sitoutumista yhteiseen toimintakulttuuriin. Näissä ja muissa asioissa toivomme huoltajilta aktiivista vuorovaikutusta ja kannanottoja, jotta saamme kehitettyä koulun toimintaa yhdessä entistä vahvemmaksi.

Toivomme, että huoltajat käyttävät aktiivisesti koulun kotisivuilta löytyvää Wilma - ohjelmaa kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon sekä poissaolojen selvittämiseen. Peruskoulussa käytössä olleet tunnukset ovat edelleen voimassa. Ongelmatapauksissa voi ottaa yhteyttä koulun kansliaan.

Parhaimman kuvan koulun arkityöskentelystä saa lukuvuoden 2016-2017 kalenterista, joka löytyy kaikkien opiskelijoiden repusta. Kalenterissa näkyvät koulun tärkeimmät tapahtumat (mm. ylioppilaskirjoitusten aikataulut) ja jaksojen työskentelyn rytmitys. Jaksokalenterit näkyvät myös koulumme kotisivuilla ja kalenterit täydentyvät lukuvuoden mittaan ajankohtaisilla tiedotuksilla ja tapahtumailmoituksilla, joten kotisivuiltamme löytyy aina viimeisimmät tiedot koulun toiminnasta.

Toivomme, että huoltajat ovat kiinnostuneita nuoren koulunkäynnistä ja tukevat häntä koulutyössä. Jos ilmenee kysyttävää tai epäselvyyttä opintoihin liittyvissä asioissa, kääntykää nuorenne ryhmänohjaajan, opintojenohjaajan tai rehtorin puoleen. Järjestämme kullekin vuositasolle vanhempainillat, joissa voimme keskustella opiskeluun liittyvistä asioista. Ohessa vanhempainiltojen aikataulu (tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kutsun yhteydessä):

I vuositaso 18.10.2016
II vuositaso 19.4.2017
III vuositaso 13.12.2016

Lukion opetus- ja kasvatustavoitteita kodit tukevat mm. ajoittamalla lomamatkat koulun loma-aikoihin, koska muuten ne haittaavat kohtuuttomasti opintoja.
Kunkin jakson päätyttyä opiskelija saa arvioinnin. Se näkyy ainoastaan Wilmassa, erillistä paperitodistusta ei enää jaeta. Sen saa pyydettäessä koulun kansliasta.

Toimintasuunnitelma 2016-2017

Toivotan kaikki huoltajat tervetulleiksi koulun yhteisiin tilaisuuksiin ja juhliin!

Antoisaa ja menestyksellistä lukuvuotta kaikille opiskelijoille ja henkilökunnalle!


rehtori Saija LoponenErkko-lukio
Koulutie 17, 16300 Orimattila
puh 044 781 3566
fax (03) 777 1406
erkko.lukio@orimattila.fi
etunimi.sukunimi@orimattila.fi

Hae sivuilta:

Sivukartta   |  Web design: Netornot